Vilkår og betingelser

Ved brug af booomerang.dk har du accepteret disse Vilkår og betingelser der her er beskrevet herunder. Denne service er kun for personer der er 18 år eller derover.

1.Disse vilkår og betingelser kan til enhver tid blive ændret uden varsel.

2.For at kunne benytte booomerang.dk – både som projektindehaver og giver af penge til projekter – kræves der at man registrerer sig i systemet ved at oprette et login. De oplysninger der afgives/indtastet i den forbindelse vil ikke blive videregivet til 3. mand, ej heller vil de blive distribueret, solgt eller på anden måde videredistribueret til 3. mand. Lovgivningen kræver at du indtaster dit navn, adresse og din fødselsdato. Derudover beder vi også om din email. Når du registreres bliver du tilmeldt vores nyhedsbrev. Dette kan du altid fravælge under Dine Informationer.

Som crowdfunder, der støtter et projekt, giver du også projektindehaveren tilladelse til at kontakte dig via email.

3. booomerang.dk tilbyder dig at oprette og vise dit projekt på booomerang.dk, under hensyntagen til at du ikke krænker en 3. part og at du selv ejer alle rettigheder til det der vises sammen med dit projekt.

Dit projekts side på booomerang.dk er at betragte som din egen hjemmeside. Det er et brud på bestemmelserne for brugen af booomerang.dk hvis du viser falske og/eller misvisende projekter, og informationer vedrørende dit projekt. Et sådant brud vil medfører at projektet lukkes af booomerang.dk, og eventuelt penge der er givet til projektet refunderes til giverne. Samtidig vil du ikke kunne oprette projekter på booomerang.dk i fremtiden.

Projekter der oprettes på booomerang.dk skal valideres af booomerang.dk inden de kan lægges ud på booomerang.dk og se af alle. Denne validering er ikke et udtryk for, at booomerang.dk står inde for informationer, holdninger der gives udtryk for i projektbeskrivelse, ej heller betyder det at booomerang.dk står inde for selve projekt produktet, hvis produktet er i form af en film, video, et kunstværk eller hvilket som helst andet produkt der måtte komme ud af et projekt. Ej heller er valideringen et udtryk for at booomerang.dk på nogen måder sympatisere med budskaber der måtte fremkomme i en projektbeskrivelse, eller det endelige produkt. Dette ansvar er udelukkende projektindehaverens.

Valideringen er heller ikke et udtryk for at booomerang.dk har ydet rådgivning til projektindehaveren i relation til skat, moms og andre beslægtede områder. Projektindehaveren opfordres til at søge ekstern rådgivning om disse forhold, og gennemlæse vejledningen hos SKAT (http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2172087).

Som projektindehaver kan du opskrive saldoen af det indsamlede beløb, når og hvis du modtager pengene på anden vis end via booomerang.dk. Det kan være fra events, direkte fra personer/virksomheder eller på anden vis. For at indsamlingssaldoen kan opskrives, skal du sendes os dokumentation for at pengene rent faktisk er modtaget. Det kan være kopi af bankudskrift, eller anden dokumentation. Herefter opskriver vi saldoen manuelt. Ved denne type af transaktioner skal du som projektindehaver være opmærksom på gældende regler omkring SKAT og moms, se vejledning på SKAT’s hjemmeside (http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2172087). booomerang.dk rådgiver ikke om disse forhold, og opfordre til at søge ekstern rådgivning hos f.eks. revisor eller advokat.

Projekter der oprettes er ‘alt eller intet’ projekter. Pengene bliver først udbetalt når, og hvis, projektet når sit målbeløb – og først efter slutdatoen oprinder. Læs mere i punkt 4 om udbetalingsprocessen.

 

4. Der betales p.t. en provison til booomerang.dk på 9% af det indsamlede beløb. (Prisstigning fra 7 % til 9 % varslet, med virkning fra 01.10.20)

Denne sats kan til enhver ændres af booomerang.dk. Provisionen betales i forbindelse med at et projekt er afsluttet, og der er opnået 100 % funding, eller mere end 100 % funding. Du får altså 91 % udbetalt af det beløb der er indsamlet. Provisionssatsen der betales er den, der er gældende på det tidspunkt projektet afsluttes.

Det tilstræbes, at udbetalingen sker en uge efter projektafslutning. Inden udbetaling kan finde sted modtager du en email med link til din egen side på platformen, hvor du skal godkende det IBAN / SWIFT nummer som du indtastede da du oprettede dit projekt – så pengene sendes til den rigtige konto.

Vi benytter betalingsgateway’en MANGOPAY, som har licens fra Finanstilsynet til at drive virksomhed i Danmark – og er registeret i hvidvask registeret. Derudover har de en licens fra EU Kommisionen – til at drive betalignsgateway for crowdfunding platforme. Alle uploadet ID opbevares på en sikker server hos vores betalingsgateway i 5 år.

Skal du p.t. (juli 2020) have mere end cirka DKK 1125 udbetalt, skal du også uploade en kopi (foto) af dit pas eller kørekort, da vores betalingsgateway er reguleret under EU lovgivning, og derfor skal ‘hvidvaske’ dine informationer. Når dit ID er godkendt af betalingsgateway’en LEGAL afdeling igangsættes overførelsen, og er typisk efter 10 dage på din konto.

Derudover skal alle de crowdfunders der støtter dit projekt med mere end DKK 1125/EUR150 (juli 2020) ligelede igennem et KYC (Know Your Customer) check. Dette forgår også ved fremsendelse af billed ID til godkendelse af betalingsgateway’ens LEGAL afdeling. Udbetalingen af dine penge kan ikke ské før dette/disse check er foretaget. Så de 10 dages udbetalings tid er fra når alle dokumenter er fremsendt og godkendt. Enhver uoverensstemmelse imellem f.eks. det navn, den fødselsdato du indtaster ved oprettelsen af din konto/projekt og det fremsendte billed ID – vil forlænge processen.

Der opfordres til, at man selv som projektindehaver deltager i denne proces, og kontakter dine crowdfunders for at få tilsendt et ID – via en krypteret service som f.eks. TransferNow. Dette gør processen hurtigere og nemmere, da crowdfunderne typisk har et tættere forhold til projektindehaveren, end til os som platform – når det kommer til udvekslingen af personlige oplysninger.

Reglerne gælder også hvis den samlede transaktionssum på en brugerkonto (digital pung) overstiger DKK 1125/150EUR over løbende 12 mdr..

Reglerne gælder også ved tilbagebetaling af pengene, som ikke skal udbetales til projektindehaveren. Kommer den samlede transaktione (beløb indbetalt + beløbe tilbagebetalt) over de gældende grænser (1125DKK/150EUR), skal kontoindehaveren (crowdfunderen) fremsende billed ID.

Alle tilbageførelser af beløb over DKK 1125 er en ‘manuel’ proces.  Manuel i den forstand, at betalingsgateway’en tager stilling til om vi kan sende betalingen tilbage til samme kort som er brugt UDEN fremsendelse af billed ID. Vi, hos booomerang, kan ikke på noget tidspunkt se kortnummeret der er brugt. Har man skiftet kreditkort i mellemtiden, kan det være tilbageførelsen skal ské manuelt. Her kræves det så at vi får tilsendt IBAN / SWIFT nummer på den nye konto. Alt dette gør tilbagebetalingstiden øges markant.

Er du oprettet som forening eller virksomhed skal der fremsendes vedtægter (på engelsk), ID på tegningsberettige, registreringsbevis fra SKAT eller CVR – og der må forventes en væsentlig længere udbetalingstid. Derudover kan betalingsgateway’en stille krav om yderligere dokumentation.

Opnår et projekt ikke 100 % funding refunderes alle beløb til giverne (dog ikke administrationsgebyret).

Derudover opkræves 5 % i administrationsgebyr, fra dem der støtter et projekt. Dette gebyr er ikke refunderbart. Støttes et projekt med f.eks. 100 DKK, hæves der 105 DKK på kortet – men de 5 DKK sendes ikke retur, hvis projektet ikke fundes. Beløbet refunderes heller ikke, hvis man ønsker at få tilbageført/tilbagetrække sin støtte til et givent projekt. Gebyret betales altså direkte til betalingsgateway’en, og vi (booomerang.dk) er ikke opkræver af gebyret – ligesom vi heller ikke tjener penge på det. Gebyret er et sammensat gebyr, for en række uundgåelige tjenster for at kunne drive en crowdfunding platform.

Dette administrationsgebyr betales også for de beløb der indbetales direkte til projektindehaveren, hvor beløbene efterfølgende opskrives manuelt på projektsiden på booomerang.dk.

Ved lukning af projekt før den fastsatte slutdato skal alle transaktioner tilbageføres manuelt. Det aftales en pris, med udgangspunkt i en timepris på p.t. 600 kr./time. Denne sats kan til enhver ændres uden varsel.

Ved manuel opskrivning af saldoen på dit crowdfunding projekt (se service bekrivelse under FAQ) opkræves der, udover normal succesprovision, extra 1 % i succes provision.

5. Betalingssystemet på booomerang.dk, som drives af vores betalingsgateway, er et såkaldt e-wallet system (digital pung).

Det vil sige at en projektindehaver får sin egen e-wallet hos vores betalingsgateway, oprettet i det navn der er brugt når man opretter sin konto med hos booomerang.dk. Alle crowdfunders, dem der støtter et projekt, får ligeledes sin egen e-wallet hos vores betalingsgateway, oprettet i det navn man opretter sin konto med hos booomerang.dk.

booomerang.dk er ikke part i den struktur. Den foregår direkte mellem brugeren af vores platform og vores betalingsgateway. Pakket ind i vores design.

Vi er med andre ord ikke en del af betalingsflowet, og pengene står ikke på booomerang.dk’s driftkonto på noget tidspunkt. Vi kan, i betalingsgateway’ens system enten udbetale pengene til en projektindehaver, hvis et projekt er 100 % eller mere funded (minus vores succesprovision) – eller tilbagesende alle betalinger til crowdfunderne i tilfælde af, at der ikke er opnået 100 % funding.

 

6. booomerang.dk kan indeholde links til sider udenfor booomerang.dk. booomerang.dk kan på intet tidspunkt blive gjort ansvarlig for indholdet på disse sider, og kan heller ikke stilles til ansvar for hvad brugen af disse sider han af konsekvenser for brugerne af booomerang.dk

 

7. Bortset fra det indhold du selv laver til dit projekt, som ikke må krænke en 3. part – så har booomerang.dk alle rettigheder til vores eget indhold på denne side. Dette gælder rettigheder over grafik, redaktionelt indhold, video, trademarks, audio, musik og alt andet indhold som er fremstillet af booomerang.dk.

 

8. Et projekt på booomerang.dk må ikke krænke 3. mands rettigheder, og booomerang.dk kan kun stilles til ansvar for krænkelse af evetuelle 3. mands rettigheder – såfremt det er i materiale som booomerang.dk selv har fremstillet til websiden.

 

9. booomerang.dk kan ikke stilles til ansvar for indhold i projekter brugerne af booomerang.dk har oprettet og indtastet. Ligesom booomerang.dk heller ikke kan stilles til ansvar for krænkelser af 3. mands rettigheder foretaget af brugere på booomerang.dk.

 

10. Ved at støtte et projekt fraskriver man sig fortrydelsesretten. Projektindehaveren skal kunne regne med at pengene er tilstede for projektet når og hvis det afsluttes succesfuldt. Fundes projektet ikke mindst 100 % sendes alle pengene retur. Dog ikke administrationsgebyret.

Hvis et produkt der er købt på booomerang.dk, fra en af projektindehaverne (privat eller virksomhed), ikke leveres og man ønsker at annullerer sit køb derfor eller fordi man ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret efter levering – skal dette gøres direkte overfor projektindehaveren. Ved accept af disse vilkår & betingelser accepteres det, at booomerang.dk ikke er sælgeren af produktet.

Ligeledes ved accept af disse vilkår & betingelser accepteres det at hvis man annullerer sit køb via sin bank, altså gør en indsigelse gældende overfor banken fordi man ikke har modtaget produktet eller transaktionen er fejlet hos kortudstederen – så skal booomerang.dk holdes skadesløs. Kan vi således ikke få beløbet refunderet af projektindehaveren, som er den reelle sælger, skal køberen (crowdfunderen) dækker booomerang.dk’s tab – da vi af banken pålægges at betale din indsigelse.

 

11. Som projektindehaver på Booomerang bekræfter jeg, at min kampagne/kampagnier – som udgangspunkt er reguleret af dansk ret, og med værneting i Danmark, og at jeg vil overholde dansk ret.

Donationscrowdfunding er reguleret af Indsamlingsloven og det påhviler projektindehaver at sikre eventuel anmeldelse til Indsamlingsnævnet.

Rewardcrowdfunding er som hovedregel sidestillet med internethandel. Dette medfører bl.a. at Forbrugeraftalelovens regler mht. levering, fortrydelse mv. er gældende, og Købeloven for så vidt angår reklamationer/garantier.

12. booomerang kan til enhver tid vælge at afslutte et projekt før tid uden grund. boomerang kan til enhver vælge, at tilføre en transaktion som er tiltænkt et projekt – til den person der har støttet, uden grund.

 

Disse Vilkår & Betingelser er under løbende udarbejdelse, og kan derfor blive ændret til enhver tid.

Vi bruger cookies!

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser.

Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om cookies her.

Accepter Forlad sitet