Natur og Netværk for børn på Lolland-Falster

Hejrede Troels Lyndelse Mennesker
DSC04932
DSC00572

Netværket Blue Sky Innovation har modtaget tilsagn om 95.975 kr fra Landdistriktpuljen til Projekt Natur & Netværk, men mangler medfinansiering og nogen, der vil yde en indsats i form af frivilligt arbejde. Vi kan evt. overdrage projektet til en anden aktør eller forening, der vil køre det, også andre steder end på Hejrede Friluftsgård, der er beskrevet som opstartssted…

Projektet henvender sig til alle børn på Lolland-Falster, men har særligt fokus på plejefamilier og anbragte børn. Formålet med projektet er at kombinere netværksdannelse med en tradition for weekend-arrangementer med friluftsliv og fællesskab i naturen.
Disse arrangementer skaber et frirum for udvikling og fordybelse. På arrangementerne kan familier og børn – både biologiske og anbragte – danne netværk, udveksle erfaringer og få inspiration via foredrag, underholdende events og workshops.

Dette projekt har også til formål at give børn og unge positive oplevelser og aktiviteter i naturen. Desuden vil projektet inspirere og motivere børnenes støttepersoner (ansatte, frivillige, familie-medlemmer) til selv at opleve naturen.
Dette sker gennem lejre, der skaber tilknytning til allerede eksisterende tilbud andre steder som fx. naturskoler, skovdistrikter, museer, m.m. Til dette formål søges midler til telte, så lejrene kan være overalt på Lolland-Falster.

Projektet er åbent for alle uden krav om medlemskab eller organisatorisk tilhørsforhold. Der opkræves ikke indmeldingsgebyr i forbindelse med arrangementerne, men der opkræves en brugerbetaling på 50 kr. inkl. moms for de voksne, der ikke deltager som frivillig arbejdskraft. Aktiviteterne annonceres bredt på Lolland-Falster, men først og fremmest gennem kommunernes tilsynsenheder og netværk for plejefamilier.

Projekt Natur & Netværk vil arrangere enkeltdags-arrangementer samt lejre af 2-3 dages varighed for to målgrupper plejefamilier m. børn og biologiske familier.

Barnets Reform, der lige er trådt i kraft, lægger op til dannelse af netværk mellem anbragte børn, og dette vil Projekt Natur & Netværk understøtte gennem at børnene lærer hinanden at kende på lej-rene. For at gøre dette mere homogent, oprettes der aldersopdelte lejrene, så de fleste f.eks. har børn i skolealderen som målgruppe. Det vil også give bedre mulighed for at børnene udvikler deres sociale kompetencer ved at spejle sig i hinanden og finder ud af, at de ikke er de eneste børn, der er anbragt eller i aflastning. Information til plejefamilierne kan sendes ud via Guldborgsund og Lolland Kommunes kontaktlister.

Det godkendte budget fra ministeriet er som følger:
Omkostningsart Budget
Indkøb af materialer 48.000,00
Formidling 5.000,00
Forplejning m.m. 12.000,00
Revision 10.000,00
Projektansættelser 112.200,00
Kørsel 4.750,00
I alt 191.950,00

Afsluttet

Incitamenter

Vi bruger cookies!

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser.

Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om cookies her.

Accepter Forlad sitet