Kirkemaleri af Arne Haugen Sørensen

Vær med til at muliggøre det største kirkemaleri i nyere dansk kunsthistorie!

Aarhus Valgmenigheds kirkerum er tegnet til at danne ramme om det største kirkemaleri i ny dansk kunsthistorie. Arne Haugen Sørensen vil meget gerne løse opgaven og mener, at resultatet burde blive hans livs hovedværk  

Projektet
Aarhus Valgmenighed søger støtte til, i samarbejde Arne Haugen Sørensen, at skabe et nyt hovedværk i dansk kirkekunst.

Intentionen med værket er at gentænke kirkekunsten, og projektet kan derfor blive et unikt bidrag til Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017, hvor temaet er Rethink.

Aarhus Valgmenighed
Aarhus Valgmenighed blev startet i 1990. Valgmenigheden, der er en del af Den danske Folkekirke, er blandt andet kendt for at tænke i alternative og mere ”tidssvarende” gudstjenesteformer. Kirken er meget velbesøgt, blandt andet af byens mange studerende, og de to søndagsgudstjenester besøges ugentligt af over 500 deltagere.

Menigheden, som er udsprunget af det aarhusianske studiemiljø, har i løbet af de sidste 10 år mere end firedoblet medlemstallet til over 800 medlemmer. 95 % af medlemmerne er under 40 år. I alt er der anslået over 50.000 besøgende i kirken om året, hvilket gør kirken til en af de mest besøgte i Danmark.

Ny kirkearkitektur danner rammen
Aarhus Valgmenighed opførte i 2010-11 et nyt kirkerum tegnet af Exners Tegnestue A/S. Tegnestuen hedder i dag E+N Arkitektur A/S. Kirkerummets arkitektur er moderne og toneangivende. Der er dagligt offentlig adgang til kirkerummet.

Over det østlige sideskib er der indtænkt et maleri på 3,25 x 10,30 meter. Rammen omkring maleriet udgøres af betonkonstruktioner – en enkel og rå kontekst, som vil få arkitektur og billedkunst til at harmonere. Ved ankomst fra våbenhuset vil man kunne se det store maleri umiddelbart, idet man træder ind i kirkerummet.

Nytolkning af kalkmaleriet – billedet der blev væk
I Danmark findes der en stærk tradition for bibelske billedfortællinger i form af kalkmalerier, som kan opleves overalt i gamle danske kirker. Men i udformningen af mange moderne kirker er billedet væk – her er der i stedet fokuseret på musikken og ordets forkyndelse. Mange kirker er så rensede for billedfortælling og -udsmykning, at der ofte kun er et enkelt kors ved alteret. Men ligesom musik kan billeder kommunikere på tværs af alder og uden sprogbarriere. Maleriet har en særlig evne til at levendegøre historiske fortællinger, og dette ønsker Aarhus Valgmenighed at muliggøre ved at genindføre billedfortællingen som et centralt element i forbindelse med kirkerummet.

Inspireret af kalkmalerierne og Picassos Guernica
Ét af den moderne kunsthistories hovedværker, Pablo Picassos maleri Guernica, har en størrelse, der er meget tæt på billedstørrelsen i Valgmenighedskirken.

Picassos billede er kendetegnet ved, at flere dramatiske fortællinger fletter sig sammen i ét samlet maleri – som vi også kender det fra kalkmalerierne i den danske kirkekunst.

Maleriets tema vil blive hovedfortællinger fra Bibelen – i ét samlet landskab, netop som i Picassos Guernica.

Dynamisk og nutidig kirkekunst
Ingen anden nulevende dansk kunstner har billedliggjort bibelfortællinger i et så dynamisk og nutidigt kunstnerisk sprog som Arne Haugen Sørensen. Det kræver stort mod at arbejde med figurative bibelfortællinger, og Arne Haugen Sørensen har til fulde vist, at han besidder dette mod. Samtidig har han en helt særlig fortælleevne, som er dokumenteret gennem et langt kunstnerisk virke.

Arne Haugen Sørensen har besøgt Valgmenighedskirken og er meget motiveret for opgaven. Han vurderer selv, at dette projekt burde blive hans livs hovedværk. Han ser ikke billedet som en gentagelse af noget, han har lavet hidtil, men som en ny vinkel på hans kunstneriske virke.

Arne Haugen Sørensen (f. 1932) er en dansk maler og grafiker. Han havde sin debut i 1953 på Kunstnernes Efterårsudstilling. Han har modtaget adskillige priser, bl.a. Statens Kunstfonds 3-årige stipendium, Ny Carlsbergsfondets Romerstipendium, Eckersberg Medaljen og Thorvaldsens Medaljen. Han er desuden Ridder af Dannebrog.

Tidsplan
Arne Haugen Sørensen er klar til at starte på opgaven. Han vurderer, at opgaven i sin helhed vil strække sig over ca. 12 måneder. Den indledende fase med skitsering, udvikling og forsøg vil kunne påbegyndes i 2014. Arbejdet med selve det store maleri kan således påbegyndes medio 2014, og der forventes at være ophængning og fernisering af maleriet medio 2015.

Formidling og øvrige aktiviteter
Aarhus Valgmenighed lægger vægt på, at værket og dets fortællinger formidles til et bredt publikum. Dels til kirkens gæster, men også til kunstinteresserede i almindelighed. Kirkens kontorer og menighedslokaler ligger i umiddelbar tilknytning til kirkerummet, hvorfor maleriet vil være tilgængeligt for interesserede i dagtimerne.

Værket af Arne Haugen Sørensen planlægges desuden formidlet gennem en interaktiv hjemmeside med videodokumentation af processen og interviews med kunstneren. Forventeligt vil der blive produceret kort og tryk af værket.

Bag idéen til værket står kirkens kunstforening, Soli Deo Gloria. Foreningen vil, ud over hovedværket af Arne Haugen Sørensen, igangsætte en række aktiviteter, der skal udvikle kirkekunsten og støtte unge talentfulde kunstnere. Foreningen vil også afholde aktiviteter for børn, der skal stimulere børnenes interesse for at fortolke bibelfortællinger gennem tegning og maleri. Arne og hans værk kan i den sammenhæng få betydning som nestor for andre kunstnere.

Aarhus Valgmenigheds kirkesal
Kilde: Arkitekturguide Aarhus. Bygherre: Aarhus Valgmenighed. Arkitekt: Exners Tegnestue A/S. Opførelse: 2010-11.

”Den store Kirkesal på Mjølnersvej 6 er en karakterfuld tilføjelse til en ombygget erhvervsbygning, hvori Aarhus Valgmenighed har haft sit kirkecenter siden 2008. Kirkesalen er placeret i skel mod syd som en afslutning på erhvervsbygningen, der bl.a. rummer sekretariat, legestue og café.

Kirkesalen er udadtil opført i rødt murværk i det nye FlexStone format, der har samme modul som tømmermål, og som har fleksibilitet, æstetik og kreative muligheder, der meget minder om LEGO byggeklodser. Dette er kunstfærdigt udnyttet i smukke modulationer af mønstre og opstribninger i teglfacaden.

I interiøret fremstår kirkesalens 2 etager råt og enkelt med søjler og dragere samt gulve og vægelementer i rå beton. Udtrykket modificeres af en rytmisk underopdeling ved de bærende betonskiver samt en aftrapning af højden på de langsgående facader, idet bygningen er forsynet med en stor tagflade med ensidigt fald mod øst.

Salen er smukt oplyst af vinduespartier i begge gavle. Her trækker to rotunder eksteriørets røde materialitet ind, så lyset blødt kan sive hen over den karakterfulde stoflighed, som fra himmel til jord. Desuden tages lys ind foroven ved en smal række forskudte vinduer, der følger tagfladen og facademodulernes takt.

Kirkesalen fremhæves for med meget enkle midler at formidle en kraftfuld poesi og stoflig atmosfære.”

Vi bruger cookies!

Websitet anvender "cookies", der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Accepter Forlad sitet