Et udendørs læringsrum

Kolding 5002811177 Community
Højvang Børnehave
Højvang Børnehave

I Højvang Børnehave ser vi os selv, som en del af børnenes netværk, der skal medvirke til, at børnene får et så stærkt fundament som muligt at stå på. Et fundament der skal være en del af barnets livsplatform fra hvilken, barnet kan udvikle sig til at blive et ansvarligt og selvstændigt menneske, der kan tage ansvar for sig selv og den verden barnet befinder sig i. Første skridt i at sikre dette er at barnet kan blive parat til at modtage læring på forskellige områder. Børnehaven har en vigtig andel i denne udvikling – og vi ønsker derfor, at etablere en ny legeplads med fokus på et uformelt læringsmiljø, med afsæt i det naturvidenskabelige.

Vi har fået udarbejdet forslag til renovering og indretning af nye legeplads, som både lever op til vores designvision, udviklingsmål, vores grundværdier samt den forventede effekt af det pædagogiske arbejde.

Legepladsen foreslås indrettet i fire zoner, som alle har skellige formål i forhold til at børnene udvikler sig bredt.

Zone 1 – Sanseområde/Naturvidenskabeligt område

Via leg og et uformelt læringsmiljø etableret i en formel ramme pirrer vi barnets nysgerrighed omkring fakta viden. Dette medvirker til at barnet på sigt lærer om og forhåbentlig involvere sig i evidensbaseret viden inden for det naturvidenskabelige felt. Via legen i dette område styrkes de relationelle, personlige og sociale kompetencer, da børnene leger med de forskellige redskaber – vejrstation, insekthotel og vandlegekassen sammen. Ved bålhytten vil vi satse på at lave meget mere udendørs mad med børnene, således de både lære at omgås ild, udvikler ansvarlighed, men også deltager i tilberedning af maden og den samtale og dialog der kommer omkring denne aktivitet. Hele sanseområdet appellere meget til inklusionstanken, så alle kan være med på forskellige niveauer. Der ud over understøtter området ideen om fantasi (via vandlegekassen), der underbygger innovations- og designtankegangen. Området pirrer barnets lyst til at lære på en legende og inspirerende måde.

Zone 2 – Balancebakken

Vores nuværende høj vil blive udstyret med vandrette klatrenet, klatrestige, stammestige og stubbe. Dette er med til at udfordre barnet motorik og koordinationsevne. Det at skulle få højre og venstre side af kroppen til at samarbejde, er i et sansemotorisk perspektiv med til at udvikle barnets hjerne og derfor også de kognitive funktioner der har direkte indflydelse på barnets indlæringsevne. Der ud over udvikler barnet sin muskelsans og rum-retnings fornemmelse, alt sammen sanser der via styrkelse giver barnet ro, da der er ro på kroppen, og dermed ro til at koncentrere sig i relation til at kunne indgå i en læring- og fællesskabsmæssig kontekst. Balancebakken er udformet på en sådan måde at den både udfordre og giver anledning til leg grin og glæde, men også fordybelse via de buske der er rundt om bakken, til huleleg, rolleleg, gemmeleg osv.

Zone 3 – Pergola og Børnescene

Gennem teater sang og optræden over de andre børn, personale, forældre bedsteforældre osv. Styrker barnet sine personlige og sociale kompetencer. Det at skulle fremføre en tekst, sang, rim remseleg eller være en del af et teaterstykke kræver et personligt mod. At turde overskride de personlige grænser, og sættet sig selv i spil i en social kontekst styrker barnet i en sådan grad, at det på langt sigt vil være i stand til indgå i mange forskellige gruppesammenhænge både i børnehaven, skolen og senere på arbejdsmarkedet, hvor denne form for fleksibilitet efterspørges. Det at kunne stille sig op og synge, sige rim og remser, deltage i teater osv. Er medvirkende til t styrke barnets sprog og hukommelsesstrukturerne i hjernen.

Zone 4 – Multibane

Multibanen åbner op for flere former for spil, håndbold, fodbold hockey osv. Boldspil, hvor børnene kan deltage på forskellige niveauer. Motorikken trænes, muskelmassen opøves, børnene skal koordinere bevægelser ind i et holdspil, hvor de skal spille sammen, men samtidig være i konkurrence mod et andet hold, processer der sætter flere centre i hjernen i spil, og er medvirkende til synaps dannelser i hjernen og der med udvikling af hjernen og samarbejdet mellem de to hjernehalvdele. Spillet skaber spænding, glæde, frustration, hele følelsesregistret sættes i spil og barnet lærer på denne at vise kontrollere og mestre sine følelser. Ved hjælp af en multibane, vil vi kunne invitere andre børnehave, vuggestuer og dagpleje ind i vores fællesskab, og dermed gøre børnenes netværk større.

 

Vi har brug for jeres hjælp!
Vi mangler fortsat 60.000 kr. for, at kunne komme i mål med den nye legeplads og vil derfor være utrolig taknemmelige, hvis I vil hjælpe.

Forældregruppen står klar – super motiveret, engageret og klar til, at give den en skalle :-)

Afsluttet

Incitamenter

Vi bruger cookies!

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser.

Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om cookies her.

Accepter Forlad sitet