Borgerbudget, kursus

København K perzimmermann Community
Deliberativt demokrati - 4

Velkommen til et kursus i den borgerinddragelses model, som her kaldes Borgerbudget, teknisk set hedder modellen Deltagerorienteret budgetlægning (Participatory Budgetting, PB). I borgerbudgettet er det borgerne der identificerer, diskuterer og prioriterer egne behov og ønsker.

Borgerbudgetmodellen er yderst fleksibel, og kan tilpasses lokale forhold. På kurset kan du lære hvordan en konkret model beregnet til din kommune kan skrues sammen; om borgerbudgettet i din kommune skal have beslutningsmagt eller blot være rådgivende for byrådet, om den frie deltagelse (direkte demokrati) eller repræsentation (deliberativt demokrati) skal vægtes højest, eller hvordan man kan kombinere de to valg.

Prisen det er lykkedes at fastsætte sammen med kursusafvikleren Teknologirådet, er kollektiv pris på 15.000 kr., for op til 15 deltagere. Kurset er tænkt som et kollektivt foretagende, hvor alle betaler efter evne – for at skabe rum til enkelte fripladser til interesserede, der ikke har mulighed for at betale for kurset selv.

Vi benytter os af nærværende crowdfundingsiden Booomerang.dk, til tilmelding og betaling, og forhåbentlig for vi også lidt donationer derigennem. Vi bruger FB begivenheden til at koordinere puljen, vi lykkes med at samle. Du er naturligvis velkommen til at deltage i den åbne FB invitation her: https://www.facebook.com/events/499395683465949/

Det handler i første omgang om at få sikret betalingen til kurset mandag den 25. november, altså 15.000 kr. Og få sat navn på de 15 pladser. Skulle der vise sig yderligere interesse, har vi mulighed for at arrangere et kursus mere for yderligere 15 deltagere, fredag den 29. november. Det kræver at der så indsamles minimum 30.000 kr., inden deadline søndag den 17. november.

Skulle det vise sig at vi kun samler 15 deltagere, men alligevel får indsamlet 30.000 kr., er der mulighed for at arrangere et kursus modul 2, hvor datoen kan aftales senere. Skulle det vise sig at vi samler 15 deltagere eller mindre, men alligevel mere end 15.000 kr., kan overskuddet fordeles til betaling af transport omkostninger, til de der måtte ønske en dækning. Skulle det vise sig at vi samler mere end 30.000 kr., og mere end 15 deltagere, arrangeres kurset fredag den 29. november, og overskuddet kan deles til betaling for transportomkostninger.

Alle der interesserer sig for borgerinddragelser der indbefatter reel borgerindflydelse, er velkomne. Politisk ståsted i øvrigt er underordnet. Del meget gerne den åbne invitation med dem du tror, kunne være interesseret; måske din lokale kommunalvalgs kandidat, eller dit parti.

Teknologirådet vil også annoncere kurset via deres kommunikationskanaler, der er 30 pladser på hvert kursus. Der er derfor også mulighed for at tilmelde sig kurset/kurserne via Teknologirådet via deres hjemmeside

Initiativtager Per Zimmermann vil også søge at samle flere deltagere af andre kanaler, det er du også meget velkommen til at gøre.

———-

OM KURSET

Participatory Budgeting (PB) – eller borgerinddragende budgetlægning – er et internationalt anerkendt koncept til borgerinddragelse. Kurset skal bidrage til at give generel indsigt i borgerinddragende budgetlægning samt fokusere på mulighederne for at gennemføre borgerinddragende processer i Danmark.

Udbytte af kurset
Kurset vil give en introduktion til PB, indsigt i danske og internationale erfaringer med PB, læring om forskellige PB metoder, sammenhæng med kommunal budgetproces, overblik over elementer i den praktiske planlægning af en borgerinddragende budgetlægningsproces og inspiration til videre arbejde med PB processer.

Indhold og arbejdsform
Kurset varierer mellem oplæg, debat og gruppearbejde, og programmet vil overordnet være opdelt i to. Formiddagen er en generel introduktion til PB, mens eftermiddagen er mere fokuseret på gruppearbejde om mulighederne for at lave PB processer i Danmark, fx i danske kommuner.

———-

UDKAST TIL KURSUSPROGRAM (det endelige kursusprogram fastlægges fredag den 18. oktober):

Formiddag: Introduktion til Participatory Budgeting. Formiddagen vil variere mellem oplæg og debat.

9:00 – 10:30 Hvad er Participatory budgeting?

Oplæg (Anders Jacobi):

* Samarbejdende demokrati og nye nærdemokratiske tendenser som ramme for Participatory Budgeting

* Introduktion til Participatory Budgeting

* Danske og internationale erfaringer og eksempler på Participatory Budgeting

* PB metoder og sammenhængen med det kommunale Budgethjul

* PB emnevalg – hvordan man identificerer de rigtige emner

* Deltagere og repræsentativitet

10:30 – 11:00 Pause

11:00 – 12:00 Participatory Budgeting i Porto Alegre

Oplæg (Per Zimmermann):

* Førstehåndsberetning fra Porto Alegre om byens omfattende proces for Participatory Budgeting

12:00 – 13:00 Frokost

Eftermiddag: Muligheder for at fremme PB

Eftermiddagens program varierer mellem oplæg og gruppearbejde.

13:00 – 13:30 PB processer i Danmark

Oplæg (Anders Jacobi)

* Borgerinddragelse og PB i Danmark – hvor er vi på vej hen?

* Mulige PB processer i danske kommuner

* Mulige emneområder for PB i danske kommuner

* Forslag til metodiske tilgange

* Overblik over elementer i den praktiske planlægning af en PB proces

* Rekruttering af deltagere – målgrupper, repræsentativitet og rekrutteringsmetoder

13:30 – 15:30 Gruppearbejde

Muligheder for PB processer debatteres i mindre gruppe, som dernæst udarbejder et konkret forslag til en PB proces i en dansk kommune eller anden relevant ramme.

15:30 – 16:00 Kaffepause

16:00 – 17:30 Opsamling

* Præsentation fra grupperne og feedback

17:30 – 18:00 Afrunding

* Evaluering af dagen

* Hvordan kommer vi videre med PB

———-

LÆS MERE OM BORGERBUDGETTET

 

Teknologirådets fulde kurses:
http://www.tekno.dk/pdf/projekter/p12pb/p12Teknologirådet-KursusBorgernesBudget.pdf

Center for Samarbejdende Demokrati om Borgerbudgettet:
http://cfsd.tekno.dk/articles/participatory-budgeting-borgernes-budget/

Center for Borgerdialog om Borgerbudgettet (svensk faktablad):
http://www.centerforborgerdialog.dk/sites/default/files/CFB_pdf/Faktablad%20%20Om%20Medborgarbudget.pdf

Google Maps med mere end 1500 byer, kommuner, regioner og stater der praktiserer Borgerbudgettet:
https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=210554752554258740073.00045675b996d14eb6c3a&ll=6.839971%2C28.205177&spn=170.959424%2C24.609375&z=1

Apropos….. Debat og demokrati, medvirkende Christian F. Rostbøll, DR P1 Apropos, 20.05.2009:
http://www.dr.dk/P1/Apropos/Udsendelser/2009/05/20155742.htm

Participatory Budgetting på Wikipedia (engelsk):
http://en.wikipedia.org/wiki/Participatory_budgeting

The Spread of Participatory Budgeting Across the Globe: Adoption, Adaptation, and Impacts, Journal of Public Deliberation gør status over Borgerbudget metoden og erfaringerne internationalt set, Volume 8, Issue 2, 2012:
http://www.publicdeliberation.net/jpd/vol8/iss2/

Afsluttet

Incitamenter

Vi bruger cookies!

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser.

Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om cookies her.

Accepter Forlad sitet